Privacy Beleid

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Smokingverhuurshop respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Over Smokingverhuurshop

Smokingverhuurshop is een (online) verhuurwinkel van smokings, jacquets en rokkostuums voor heren, dames en kinderen in alle maten. Onze website wordt hierbij ingezet voor het aanbieden van bovenngenoemde kleding, het gehele traject van daadwerkelijke verhuur en betaling, alsook voor het geven van informatie van en communicatie over onze diensten.

Via onze website verzamelen wij bepaalde gegevens

Hieronder vindt u de gegevens van Smokingverhuurshop, welke u nodig heeft wanneer u met ons in contact wenst te treden.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om u een optimale en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft of bij ons huurt, worden uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om heeft gevraagd; denk hierbij aan het huren en verzenden of het aanpassen van uw gegevens. Smokingverhuur shop verwerkt drie soorten gegevens: identiteits-, betaal-en verkeersgegevens .

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens welke u invult tijdens het huur – of registratieproces:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • E-mail adres
  • Telefoonnumer
  • Mobiele telefoonnummer
  • Maten

Deze gebruiken wij om de gehuurde goederen zo snel als mogelijk bij u te doen bezorgen. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over de datum van verzending. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden, noch zullen wij deze verstrekken aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens

Bij registratie van uw betalingsgegevens noteren we alleen de gekozen betaalwijze ( iDEAL, op rekening of een telefonische betaling via uw bank ). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP- adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website. Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren

* Een IP – adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen. ** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, welke een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om deze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Doorlinken via onze website

De website van Smokingverhuurshop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, welke niet onder het beheer van Smokingverhuurshop vallen. Smokingverhuurshop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring door Smokingverhuurshop van de inhoud van dergelijke sites.

Herkomst van gegevens

De gegevens welke Smokingverhuurshop verwerkt, worden verkregen van bezoekers en klanten.

Verstrekking van gegevens

Smokingverhuurshop verstrekt uw gegevens aan een beperkte kring van derden, die de ze gegevens voor admin istratieve doeleinden verwerken. Hiernaast verstrekt Smokingverhuurshop uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om zich tot ons te richten met het verzoek om u mede te delen of onze onderneming uw gegevens verwerkt. Wij zullen binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. U heeft tevens het recht, door middel van een tot ons gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet-of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Smokingverhuurshop verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tenslotte

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neemt u dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail, contact met ons op. Smokingverhuurshop kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen worden gecommuniceerd middels deze pagina.